Per la nostra dignitat, 29M, VAGA GENERAL contra la reforma laboral


Mestres, professors, personal laboral, monitors, PAS, estudiants, pares i mares, treballadors i aturats... Comunitat educativa!


La reforma laboral i les retallades socials afecten tothom. Hem de fer un crit unànim en defensa dels nostres drets i de l'educació pública. Cal la mobilització general i unitària que ens permeti seguir fins que facin enrera en les contínues agressions que patim els i les treballadores d'aquest país.


Promovem assemblees als centres i als barris. La mobilització ha de ser social. El 29M s'ha d'aturar tot: treballadors i aturats, joves i iaioflautes, homes i dones...

  • Contra la reforma laboral
  • Contra les retallades salarials
  • Per la recuperació del poder adquisitiu
  • Contra les retallades de plantilles 
  • Defensem l'estat del benestar
  • Defensem l'educació pública

Per la nostra dignitat!


#29Mvagageneral